O nasW naszym biurze pracuje 20 wysoko wykwalifikowanych osób, z których każda posiada także znakomite doświadczenie w praktyce zawodowej. Posiadamy wachlarz wieloletnich klientów, niezmiennie zadowolonych z naszych usług. Te zaś możemy świadczyć nieprzerwanie od 2004 roku dzięki posiadaniu wszelkich wymaganych dokumentów uprawniających do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Dzięki długiemu doświadczeniu na rynku jesteśmy w stanie nie tylko zapewnić podstawowy zakres świadczonych usług – z każdym klientem ustalamy indywidualnie ich zakres i szukamy rozwiązań idealnie dopasowanych do Państwa potrzeb. Oferujemy rozliczne dodatkowe usługi, takie jak drukowanie przelewów, reprezentowanie przed urzędami czy wykonywanie zestawień kosztów. W granicach obowiązującego prawa pomagamy kształtować odpowiednie kategorie ekonomiczne po to, by wysokość Państwa podatku stawała się poznawalną kwotą którą da się zaakceptować, zamiast pojawiać się jako przykra niespodzianka pod koniec roku.


Celem zapewnienia naszym klientom pełni bezpieczeństwa – niezbędnego elementu prowadzenia tak delikatnych usług jak opieka nad finansami Państwa firmy - pracujemy wyłącznie na renomowanym sprzęcie z użyciem profesjonalnego oprogramowania księgowego firmy Asseco WAPRO:

  • WAPRO Fakir – program przeznaczony do prowadzenia księgowości - umożliwiający m.in. dekretację i księgowanie dokumentów, ewidencję VAT oraz rozrachunków, a także tworzenie zestawień, analiz i wydruków,
  • WAPRO Kaper – program umożliwiający prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczanie podatków. Rozwiązanie idealne dla firm prowadzących księgowość w formie księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • WAPRO Gang – System przeznaczony do prowadzenia ewidencji kadrowej, naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenia związanych z zatrudnieniem pracowników, rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS,
  • WAPRO Best – Program przeznaczony do prowadzenia rozbudowanej ewidencji majątku trwałego, obsługi inwestycji oraz automatycznego naliczania odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem operacji takich jak: modernizacja, przeszacowanie, sprzedaż, likwidacja oraz korekta umorzeń


Żeby dodatkowo zmniejszyć ryzyko dla naszych klientów, nasze biuro jest ubezpieczone. Wszystkie wykonywane przez nas czynności podlegają ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Wszystko po to, by mogli nam Państwo zaufać bez przeszkód.