CSR | Biuro Rachunkowe Edyta Hałycz - Wrocław


CSRCSR (z ang. Corporate Social Responsibility) - Społeczna odpowiedzialność biznesu Nasza firma skupia się nie tylko na prowadzeniu biznesu, ale również na działalności społecznej.
Klub Sportowy DĄB Pruszowice


Jest to Stowarzyszenie, którego celem jest wspieranie i propagowanie sportu oraz promowanie zdrowego trybu życia poprzez:

  1. Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej oraz sportu i turystyki
  2. Prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej,
  3. Uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, w tym współzawodnictwie organizowanym przez inne organizacje sportowe,
  4. Szkolenie i doskonalenie kadr trenersko - instruktorskich i sędziowskich,
  5. Organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
  6. Promocję dorobku sportowego klubu na arenie krajowej.

Klub Sportowy DĄB Pruszowice nie jest organizacją pożytku publicznego, jest organizacją społeczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, utrzymującą się ze składek członkowskich oraz dzięki nielicznym sponsorom. Jako księgowi, w ramach działalności non profit, wspieramy klub prowadząc jego księgi rachunkowe i dopełniając w jego imieniu wszelkich obowiązków określonych przepisami prawa.
 


Dolnośląskie Koło Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią


Wspieramy dzieci dotknięte rzadką chorobą – fenyloketonurią. Współpracujemy z Dolnośląskim Kołem Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią nr KRS 0000062454, będącym Organizacją Pożytku Publicznego (OPP). Jako księgowi prowadzimy ich księgi rachunkowe i możemy wspierać ich prosząc naszych klientów o 1% z podatków. Można też wesprzeć dzieci wpłatami darowizn na konto Stowarzyszenia nr 73 2030 0045 1110 0000 0035 6430.


Fenyloketonuria (PKU) jest wrodzoną chorobą metaboliczną mającą podłoże genetyczne. Jej przyczyną jest utrata zdolności przekształcania fenyloalaniny, jednego z podstawowych budulców naturalnych białek, do tyrozyny przez organizm. Wysoki poziom fenyloalaniny we krwi jest niebezpieczny dla organizmu - powoduje zaburzenia rozwoju układu nerwowego prowadzące do ciężkiego uszkodzenia mózgu i upośledzenia umysłowego, zaś niedobory tyrozyny mogą powodować problemy z funkcjonowaniem tarczycy i przysadki mózgowej.


www.pkuwroc.plLaura Wiatr