Nasza firma oferuje prowadzenie ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, ewidencji VAT, ewidencji środków trwałych i wyposażenia, kadr, płac i rozliczeń ZUS. Reprezentujemy naszych Klientów przed urzędami.

Wieloletnie-doswiadczenie

Wieloletnie doświadczenie

Nasza firma istnieje na polskim rynku nieprzerwanie od 2003 roku, oferując naszym klientom usługi prowadzenia rachunkowości.

Doswiadczony-zespol

Profesjonalny zespół

W Biurze Rachunkowym pracuje 20 osób o wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz z dużym doświadczeniem praktycznym.

Zaufanie-klientow

Zaufanie klientów

Posiadamy bazę stałych wieloletnich klientów, którzy polecają nasze usługi.

Indywidualne-uslugi

Indywidualne uslugi

Z każdym Klientem indywidualnie ustalamy zakres świadczonych usług oraz ich koszt, tak aby nasza współpraca była satysfakcjonująca dla obu stron.Oferujemy sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych, wniosków kredytowych, analiz finansowych oraz prognoz: bilansów, rachunków zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym.